top of page

DEX CLONE

DExClone gir deg muligheten til å klone hele kravspesifikasjoner (DOORS-moduler) eller delstrukturer fra disse. Siden det er mulig å styre hvilke objekter og attributter som skal klones er det mulig å skape variantspesifikasjoner for ulike behov. I motsetning til ved ren kopiering lagres informasjon om hvilke valg som ble gjort ved kloningen. Når endringer så skjer i opphavsspesifikasjonen kan derfor disse endringer synkroniseres automatisk til den klonede spesifikasjonen, der det også kommer tydelig frem hvilke endringer som har blitt gjort. Siden kloning kan utføres mot en utvalgt versjon (baseline) av en opphavsspesifikasjon gir det basis for en god konfigurasjonsstyring - man vet presis hvilken versjon av kildemateriellet som ble brukt til kloningen. En klonet spesifikasjon kan hente data fra flere ulike opphavsspesifikasjoner, noe som forenkler jobben med å etablere kravstrukturer. 

Les mer om DEx Clone

DExClone-1-206x300.png
DEx Clone: Services
bottom of page