top of page

DEX TOOLKIT

Syntells kravhåntderingsmetodikk, RQplus, har samlet kunnskap og erfaring fra tiår av kravhåndteringsarbeid både fra bestillers og leverandørs perspektiv. DEx Toolkit har blitt utviklet for å støtte RQplus-metodikken. Å anskaffe eller utvikle komplekse systemer er utfordrende. En viktig faktor for å lykkes er å kunne håndtere krav, og å kunne kommunisere disse med kunder og leverandører. Kravene må også motsvare spesifikasjoner og kontrakt. Evaluering av tilbud må gjennomføres strukturert for å eliminere usikkerhet, og unngå klageprosesser. 

IT-støtte skal støtte på den måten dere har valgt å jobbe, og ikke motsatt. Et kravhåndteringsverktøy skal gi støtte til å håndtere store datamengder, forstå komplekse sammenhenger, og å dokumentere historikk. IBM Rational DOORS er et verktøy med bra og pålitelig ytelse utviklet for å møte denne type behov. Programvare er dog sjelden tilpasset til å møte de spesielle prosesser og metoder som bedrifter og foretak har implementert i sine måter å jobbe på. Valget står ofte mellom å tilpasse arbeidsmåten til IT-støtten, eller tilpasse IT-støtten til arbeidsmåten.

Les mer om DEx Toolkit

DExToolkit_web.png
DEx Toolkit: Services
bottom of page