top of page

DEX VARIANTS

Å benytte seg av en produktlinjestrategi gir mulighet for store produktivitetsgevinster og minsket ”time-to-market”, økt kvalitet og minsket risiko. DExVariants verktøypakke er en innovativ løsning for å håndtere variantstyring, versjonshåndtering og gjenbruk i DOORS for å hjelpe deg med å overvinne den økede kompleksiteten som inngår i en slik metode. 

DExVariants byr på et plukklisteprinsipp for valg av hvilke objekter som skal inngå i hver enkelt variant. En utvidet release-funksjon (bygget på toppen av DOORS sin innebygde baseline-funksjon) gir mulighet for frysing og versjonstagging per objekt. Fryste objekter beskyttes mot oppdateringer. På grunn av dette kan flere ulike versjoner av ett objekt sameksistere i "current-modulen", der de enkelt kan gjenbrukes. 

DExVariants plukklisteprinsipp med versjonshåndtering på objektnivå er spesielt verdifullt i en situasjon der gjenbruket  spenner over flere DOORS-moduler og tilhørende sporingsrelasjoner. Om man for eksempel velger et antall krav for et variantsystem er det logisk at man også velger de testcaser som er linket til de valgte kravene. Man gjenbruker altså sporbarhet som allerede er satt opp. 

Den utvidede versjonshåndteringen muliggjør en parallell og iterativ utvikling av spesifikasjonsjobben på en måte som DOORS sitt innebygde   Baseline Sets-funksjon ikke håndterer.

Les mer om DEx Variants

DExVariants-1-206x300.png
DEx Variants: Services
bottom of page