HVEM ER VI?

Syntell AS ble grunnlagt 2018 som et datterselskap til Syntell AB. Vårt svenske moderselskap har siden 1994 vært et av Skandinavias ledende utdannings- og konsulentselskaper innen Systems Lifecycle Management (SLCM), og vi fortsetter denne trenden i Norge. 

Syntell leverer kunnskap, løsninger og tjenester innen våre kjerneområder Systems Engineering, modellering, kravhåndtering, konfigurasjonsstyring, ettermarked/ILS og virksomhetsutvikling.

Vi har per i dag store kunder innen forsvar, forsvarsindustri og transportsektoren. Vår unike kompetanse og vår tilstedeværelse i Norge, Sverige og Finland gir oss anledning til å bidra til et felles syn på og et samarbeid mellom de nordiske landene.

coffee and laptop.jpg